Dränering och fuktisolering av källarvägg

Källare och dess konstruktion

Att bygga med källare liknar på många sätt platta på mark, med skillnaden att plattan/ golvet här kan ligga ett par meter under mark, med omgivande murar som är helt eller delvis täckta av omgivande markytor. Det ger klimatförutsättningar som ställer stora krav på såväl dränering som värmeisolering. Ofta är källaren ett kallt och rått utrymme som inte går att använda till så mycket mer än förråd eller garage – men så behöver det inte vara. Med hjälp av Isodrän kan vi skapa full bostadskomfort i källaren – i såväl befintliga hus som vid nybyggnation.

Fuktproblem i källare syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka

De kan visa sig på flera olika sätt. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som aldrig torkar, färg som flagnar samt att det läcker in vatten på golvet. Men sådant går att åtgärda även i efterhand.

Problemen kan ha många orsaker

• Dräneringsledningen ligger för högt eller saknas helt.
• Skador på dräneringsledningarna.
• Dräneringsledningen är felaktigt ansluten till avlopp eller stenkista.
• Dräneringsledningen kan vara lagd i fel fyllnadsmaterial eller deformerats av jordtrycket.
• Inget eller otillräckligt dränerande skikt utmed källarväggen eller under golvet.
• Filterduk saknas, vilket orsakar igensättning.
• Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt.
• Ingen eller felaktig värmeisolering som tar upp fukt.
• Uppsugning av fukt från grundsulor.
• Markfukt tränger in i källaren.
• Felplacerade/felanslutna stuprör/vattenutkastare.
• Marken lutar in mot huset.

CH Bygg & Mark Norrtälje AB åtgärdar problemen genom isodrän

Isodränskivans diffusionsöppna värmeisolering på murens utsida ger en effektiv uttorkning. Den dränerande funktionen tar hand om markvatten och leder det vidare till dräneringsledningen, medan den kapillärbrytande funktionen hindrar fukt att sugas upp i golvet och muren.

Kontakta oss direkt för ett kostnadsfritt hembesök

Isodrän Isocert 2
Pordrän fuktcertifikat