Dränering och fuktisolering av krypgrund

Varför uppstår fukt och mögelskador i krypgrunder?

Den moderna krypgrunden har sitt ursprung i gamla tiders torpargrund, med en krypbar luftficka mellan marken och golvbjälklaget. Den kom till för att lösa problemen med betonggolv direkt på mark, som blev både kalla och fuktiga – men den skapade också nya problem. Golven blev visserligen varmare, men fuktskadorna i krypgrunden blev omfattande. Detta visade sig ha en rad orsaker:
• Marken avdunstar fukt till krypgrunden.
• Vintertid ökar nedkylningen av krypgrunden.
• När varm och fuktig luft under sommarhalvåret kommer i kontakt med den svalare luften i krypgrunden uppstår kondens som höjer fukthalten, som ofta kan överstiga 90 procent – mögelsporer växer till redan från 75 procents relativ luftfuktighet.
• Bättre isolerade golvbjälklag för att uppfylla energinormerna minskar värmen i krypgrunden, vilket förvärrar problemen.

CH Bygg & Mark Norrtälje AB löser problemen

Men en krypgrund kan fungera alldeles utmärkt – bara den konstrueras, byggs eller renoveras på rätt sätt, så att den får möjlighet att torka ut. Fuktproblemen kan effektivt motverkas med Isodrän på marken. Fukten torkar då ut genom Isodränmaterialet och kondenseras på marken istället för att frodas i grunden. Den relativa luftfuktigheten kan då alltid hållas på säkra nivåer under 75 procent. Med Isodrän bygger vi om din befintliga uteluftsventilerade, kalla krypgrund och istället bygger en ny, fuktsäker varmgrund. En varmgrund med Isodrän utan extern energitillförsel är också ett litet steg mot mindre elberoende – men ett stort steg för ett friskt hus och ett sunt boende.

Hur skapar vi en fuktsäker krypgrund som håller sig torr?

• Vi rengör kryputrymmet från organiskt material som kan ge näring åt mögel.
• Mögelbekämpar med preparat om det finns angrepp inne i utrymmet.
• Stänger alla ventiler i murarna.
• Tätar grundmur och bjälklagsanslutningar mot luftläckage.
• Fuktskyddar grundmurens utsida under mark med Isodränskivor och isolerar den del som är ovan mark på in- eller utsida.
• Lägger ut åldersbeständig plast på marken och punktera på lågpunkter.
• Värmeisolerar ovanpå plastfolien med Isodränskivor eller Isodränkross beroende på hur möjligheten till införsel av material finns.

Har du markradon i din krypgrund?

Står huset på mark med höga radonhalter pacerar vi en plastfolie  direkt på marken under Isodränskivorna. För högsta säkerhet eller extra känsliga personer monterar vi en fläkt inne i krypgrunden som skapar undertryck och därmed hindra radonet att läcka upp genom bjälklaget.

Kontakta oss direkt för ett kostnadsfritt hembesök