Vad är fukt?

Fukt är vatten och vatten kan finnas i både fast och osynlig form där det en vattendroppe blir till vattenånga och tvärtom.
Vatten ifast form ser man som en vattendroppe medan vatten i ångfas inte går att se eftersom det är vattenmolekyler fördelat i luften.
Varm luft innehåller mer vatten än vad kall luft klarar av att bära. Kall luft kan bara innehålla en minimal del fukt vid jämförelse med varm luft.

När varm luft möter svala ytor kondenserar det och bildar vattendroppar. Kommer du ihåg när du hade en iskall flaska med vatten ute i solen under högsommaren? På utsidan bildades vattendroppar och du blev blöt om händerna?

En krypgrund drar in varm luft på sommaren in till det kalla området i grunden och skapar kondens som blir till fukt. I oisolerade källare uppstår samma problematik med fukt och mögelskador.

Det är kallare i backen än vad man har inomhus. Där värme och kyla möts där bildas fukt. Vilket sker någonstans i väggen.

Exempel på mögelskador som påträffats dolt bakom vägg och tak

Mögel i innemiljön
Mögel i innemiljön