Enskilt avlopp

Den dagen du anlägger ett nytt avlopp är det mycket att tänka på eftersom arrangemanget är ”tillståndspliktigt”. Du får inte påbörja det praktiska arbetet innan du har fått klartecken från din kommunala miljöförvaltning.

Vi är en diplomerad Baga entreprenör. Kontakta oss så hjälper vi dig från ansökan till färdigt avlopp.