Grus,  jord, täckbark

Grus, jord och täckbark fritt hemleverad med kranbil direkt till tomten

PLANTERINGS­JORD - PLANTERINGS­JORD säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Ogödslad planteringsjord för buskar, häckar, trädgårdsland och perenner.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se

TÄCKBARK 0-30 - TÄCKBARK 0-30, säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Används för marktäckning, motverkar ogräs samt skyddar växter mot uttorkning och frostskador.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se

MAKADAM, 8-16 - MAKADAM, 8-16 säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Används till garageuppfarter och grusgångar.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se

MAKADAM, 8–11 - MAKADAM, 8–11 säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Används till gångbanor och grusvägar.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se

STENMJÖL, 0–2 - STENMJÖL, 0-2 säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Den finaste fraktionen av stenmjöl, som bildas vid produktion av makadam och bärlager.
Används till kringfyllning runt kablar och rör.
underlag och fogning vid plattsättning/stenläggning.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se

STENMJÖL, 0–4 - STENMJÖL, 0-4 säck 800 kg

Pris:
2 299 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Används till plattsättning/stenläggning, fotbolls- och boulebanor, gångbanor, etc.

Beställning per säck.

Större mängder leveras efter förfrågan till info@chbyggmark.se